środków z Unii Europejskiej.
Od wczoraj można składać wnioski dotyczące zmian planów terenów zielonych w centrum, zawartych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego centrum Kielc.
– Okazało się, że co do kilku miejsc mamy inne zapisy, a inne rysunki – mówi Artur Hajdorowicz, pełnomocnik prezydenta Kielc ds. rewitalizacji miasta. – Na rysunkach potraktowano wszystkie zalesione, trawiaste obszary jako "tereny zielone". Było to niefortunne i trzeba to poprawić – dodaje.
Dotyczy to np. całego Rynku, placu przy pomniku św. Tekli czy "trójkąta bermudzkiego" między Piotrkowską a al. IX Wieków Kielc. Nie można by tam postawić biurowca, wybrukować placów czy ustawić innych elementów architektury. Według Hajdorowicza nie było to niedopatrzenie. – Kiedy powstawały te rysunki, nikt nie śnił o tym, że będą unijne pieniądze, że będzie to sprawdzane tak dokładnie – wyjaśnia. Jego zdaniem gdyby nie usunięto tej niezgodności, kieleckie wnioski o dofinansowanie unijne, np. na przebudowę Rynku, mogłyby zostać odrzucone.
Wnioski co do tych zmian zainteresowani mieszkańcy mogą składać na piśmie w wydziale projektów strukturalnych i strategii UM do 10 kwietnia.


Źródło: Gazeta Wyborcza z 13 marca 2007 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj