Pod patronatem Hanny Gronkiewicz-Waltz, prezydent m. st. Warszawy, rozpoczęła się dziś w stolicy IV edycja Międzynarodowej Konferencji Termiczne Przekształcanie Odpadów.

Wiodącymi tematami konferencji będą m.in.: przegląd aktualnego stanu zaawansowania projektów w poszczególnych polskich miastach, problemy związane z nieznajomością wymagań, których spełnienie jest nieodzownym warunkiem uzyskania finansowania z Funduszu Spójności, zbyt wolne tempo prac nad przygotowaniem projektów oraz bariery w postaci braku społecznej akceptacji dla inwestycji związanych z termicznym przetwarzaniem odpadów.

Choć od czasu I edycji Konferencji w Polsce nie przybyła żadna nowa instalacja do termicznego przekształcania odpadów, to perspektywy ich budowy stają cię coraz bardziej czytelne i bliskie. W związku z wprowadzeniem w życie dwóch dokumentów: Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 i indykatywnego wykazu dużych projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a jednocześnie biorąc pod uwagę kalendarz zobowiązań akcesyjnych oraz ustawowych, specjaliści oceniają, że wcześniej lub później takie instalacje będą musiały zostać wybudowane.

O tym wszystkim przez trzy dni rozmawiać będą eksperci, przedstawiciele firm, instytucji, samorządów i rządu. Jednym z elementów Konferencji będzie zwiedzanie instalacji termicznego przekształcania odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych.Szczegółowy program Konferencji można znaleźć tutaj.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj