W Bydgoszczy trwa VII Międzynarodowa Konferencja “Termiczne przekształcanie odpadów – Wykorzystać fundusze UE – zbudować instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych”

Krajowa gospodarka odpadami komunalnymi wchodzi obecnie w fazę wielu rozstrzygnięć decydujących na najbliższe, ale i dalsze lata o jej kształcie i możliwościach wypełnienia szeregu zobowiązań akcesyjnych. Należą do nich między innymi aktualizowany obecnie Krajowy plan gospodarki odpadami, nowa – zbieżna z wymaganiami nowej dyrektywy ramowej – ustawa o odpadach, a także zakończony z dniem 30 czerwca 2010 r. bardzo istotny etap projektów budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Wszystkie te przedsięwzięcia, a szczególnie dotyczące podejmowanych w dużych miastach i regionach kraju projektów budowy spalarni odpadów, widziane w aspekcie realizacji przez Polskę zobowiązań dotyczących redukcji odpadów ulegających biodegradacji i nie tylko, są przedmiotem obrad i dyskusji podczas VII już edycji międzynarodowej konferencji pod hasłem „Termiczne przekształcanie odpadów – od planów do realizacji”, z roboczym hasłem przewodnim: „Zakończyć proces przedinwestycyjny – uzyskać akceptację i dofinansowanie UE – przystąpić do budowy”.
       
Tematem referatów jest podsumowanie trwającego ponad dwa lata etapu opracowania niezbędnej dokumentacji dla przedstawienia wniosku aplikacyjnego celem uzyskania z UE niezbędnych środków finansowych na zaprojektowanie i budowę tego rodzaju instalacji.

– Gospodarka odpadami komunalnymi to cywilizacyjne wyzwanie, które wymaga nieustannego podążania za nowoczesnymi technologicznymi rozwiązaniami. Dla dużych miast to poważny problem, który wymaga opracowania szczegółowych programów w oparciu o najlepsze systemy środowiskowe – przekonuje Konstanty Dombrowicz, prezydent Bydgoszczy, która będzie gospodarzem konferencji.

– Przez trudną fazę przygotowania i złożenia wniosku aplikacyjnego przeszło pomyślnie osiem projektów. Mam nadzieję, że w tej samej grupie projekty  te pozytywnie przejdą ocenę na szczeblu krajowym oraz Komisji Europejskiej i wkrótce ogłoszą przetargi na budowę swoich instalacji. Na ten moment krajowa gospodarka odpadami czeka od wielu lat. Obecna, VII już edycja naszej konferencji organizowana w gościnnej Bydgoszczy, pragnie zatem zaprezentować szereg zagadnień, które z tymi oczekiwaniami są wprost związane. Serdecznie zachęcam do wzięcia w niej udziału uczestników, którzy towarzyszą nam niemal od pierwszej jej edycji, ale również i tych, dla których coraz bardziej realna tematyka rozbudowy krajowych systemów gospodarki odpadami komunalnymi nabiera coraz większego znaczenia – mówi dr inż. Tadeusz Pająk, Eur Ing, opiekun naukowy konferencji.

Serwis www.komunalny.pl jest jednym z patronów medialnych konferencji. Organizatorem wydarzenia jest firma ABRYS z Poznania.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj