29 marca podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja Terminalu BCT w Gdyni dla zwiększenia potencjału w zakresie przeładunków intermodalnych”. Inwestycja o wartości ponad 188 mln zł otrzyma dofinansowanie z Funduszu Spójności w kwocie niemal 54 mln zł w ramach Priorytetu VII Transport przyjazny środowisku, Programu Infrastruktura i Środowisko.

Celem projektu jest przebudowa terminalu kontenerowego BCT oraz zwiększenie przewozów intermodalnych. Przedsięwzięcie obejmuje zakup m.in.: 2 suwnic nabrzeżowych, 2 suwnic placowych, 2 suwnic kolejowych, 2 wozów kontenerowych wysięgnikowych oraz 6 ciągników terminalowych.

W ramach modernizacji terminalu zostaną także przebudowane nawierzchnie betonowe, rozbudowie ulegną stanowiska kontenerów chłodzonych, zaś system łączności bezprzewodowej na terenie BCT zostanie unowocześniony.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj