W grudniu 2008 roku zakończył się drugi, a zarazem ostatni etap projektu „Kompleksowa termomodernizacja siedmiu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni”.

Na jego realizację został przyznany Gdyni grant z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 1 998 080 Euro (66,8% kosztów kwalifikowanych). Całkowity koszt poniesiony w złotówkach to ok. 14 mln, z czego udział miasta wyniósł ok. 6,4 mln złotych.

W ramach projektu w latach 2007-2008 wykonano termomodernizację siedmiu budynków szkolnych. Łącznie wymieniono ponad 1600 sztuk okien (o powierzchni ponad 5 tys. m2) oraz 36 sztuk drzwi zewnętrznych. Docieplono ponad 17 tys. m2 ścian oraz 12,5 tys. m2 stropodachów. Zmodernizowano instalacje centralnego ogrzewania, zainstalowano ponad 850 sztuk grzejników i prawie 1300 sztuk zaworów termostatycznych. Zmodernizowano węzły centralnego ogrzewania i instalacje ciepłej wody użytkowej. Wszystkie budynki zyskały nowe, estetyczne elewacje. Warto dodać, że na 95 obiektów w 57 w całości budynków wymieniono stolarkę okienną.

Po przeprowadzonej termomodernizacji zapotrzebowanie na energię cieplną w budynkach zmniejszyło się o 40 – 70%, a emisja dwutlenku węgla i szkodliwych pyłów do atmosfery uległa znacznej redukcji.

Projekt realizowany był przy zachowaniu maksimum dbałości o naturalne środowisko – realizacja prac odbywała się metodą uwzględniającą możliwość odzysku powstających odpadów, zaś wszelkie pozostałe materiały odpadowe były utylizowane i przechowywane w sposób przyjazny środowisku.

źródło: gdynia.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj