Gmina Świebodzice w partnerstwie z Gminą Świdnica, Miastem Świdnica, Powiatem Świdnickim i Gminą Jawor realizuje projekt pn. “Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej pełniących funkcję edukacyjne i kulturalne na obszarze Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej”.

Projekt dofinansowany w ramach Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki unijnym funduszom dwie placówki w mieście zyskają nowe okna i docieplenie.

Nowymi oknami już cieszą się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 – wymiana została przeprowadzona w budynku głównym oraz budynku B, nowa stolarka pojawi się także w sali gimnastycznej. W ramach projektu zostanie także wykonana termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury – prace obejmą docieplenie ścian, dachu i również wymianę stolarki okiennej. Działania te spowodują zmniejszenie zużycia energii niezbędnej do ogrzania budynków oraz spowoduje mniejszą emisję CO2 do środowiska.

Całkowita wartość projektu: 30 546 072,39 zł
Dofinansowanie projektu: 11 574 084,00 zł


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj