Towarowa Giełda Energii, wprowadzi do obrotu giełdowego na Rynku Terminowym Towarowym kontrakty terminowe, których instrumentem bazowym są prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii wytworzonej w OZE.

– Plany uruchomienia notowań forwardów na zielone certyfikaty to efekt naszych konsultacji z uczestnikami rynku, którym zależy na zapewnieniu większej przewidywalności cen tych praw majątkowych. Angażując się we współpracę z nimi, ustawodawcą oraz organizacjami branżowymi, wspólnie szukamy rozwiązań, które przyczynią się do efektywnego rozwoju tego rynku – powiedział Ireneusz Łazor, prezes Zarządu TGE.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła 16 grudnia 2015 r. zmiany w Regulaminie obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii, dotyczące kontraktów terminowych na OZE, który wchodzi w życie z 4 stycznia 2016 r.

Korzyści dla uczestników

Kontrakty terminowe na OZE pozwolą na rynkowe określenie ceny praw majątkowych dla OZE w okresach przyszłych, oraz pozwolą uczestnikom rynku na zabezpieczenie ceny

i realizacji przyszłych dostaw praw majątkowych. Obecnie na TGE można zawierać transakcje z dostawą praw majątkowych tylko na rynku spot. Kontrakty terminowe na OZE będą skierowane do wszystkich uczestników rynku energii elektrycznej i będą doskonałą alternatywą dla transakcji bilateralnych. Będą to kontrakty rozliczane przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych, co niewątpliwie wpłynie na bezpieczeństwo rozliczenia zawartych transakcji.

– Nasza strategia zakłada rozwój i tworzenie jak najkorzystniejszych rozwiązań dla uczestników rynków odnawialnych źródeł energii. Jesteśmy przekonani, że polityka energetyczna musi uwzględniać nasze krajowe zasoby i promować takie rozwiązania, które stopniowo, na zasadzie ewolucji, będą nas zbliżać do unijnych celów dotyczących optymalnego udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii – dodał Ireneusz Łazor.

Działalność na rynku terminowym OZE

Warunkiem rozpoczęcia działalności przez Członków Giełdy na rynku terminowym OZE jest aktualizacja wniosku o dopuszczenie do działania na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) w zakresie rozszerzenia działalności o instrumenty terminowe na prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii oraz posiadanie statusu Członka Rejestru Świadectw Pochodzenia. Dodatkowo należy spełnić wymogi w zakresie rozliczania transakcji na RTT dla tych kontraktów określone przez IRGiT.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj