Od 28 marca 2012 roku Straż Miejska w Toruniu rozpoczyna odholowanie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów z terenu Zespołu Staromiejskiego. Łączny koszt odholowania pojazdu może kosztować kierowców nawet do tysiąca złotych.

W pierwszej kolejności kontrolą zostaną objęte pojazdy pozostawione w miejscu obowiązywania znaku zakazu zatrzymywania się z tabliczką T 24. Oznaczenie to informuje, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela. W dalszej kolejności odholowane zostaną samochody pozostawione na miejscach przeznaczonych do parkowania aut osób niepełnosprawnych.

Kierujący, którego pojazd zostanie odholowany, będzie musiał się liczyć z znacznymi kosztami. Oprócz mandatu za popełnione wykroczenie (w przypadku pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku zakazu zatrzymywania się – 100 zł) poniesie również koszt holownika (przy całkowitej masie pojazdu do 3,5 t – 396 zł) oraz parkingu (przy całkowitej masie pojazdu do 3,5 t – 28 zł za dobę). Całkowity koszt może więc wahać się, w zależności od rodzaju wykroczenia oraz tonażu pojazdu, nawet do 1000 zł.

źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj