1 / 24

Toruń jest miastem bogatym w tereny zieleni, które zajmują ok. 30 proc. jego powierzchni. Gród Kopernika otacza pierścień lasów. Zieleń nadaje miastu specyficzny charakter, podkreśla jego walory historyczne i kulturowe, a także stwarza mieszkańcom dobre warunki do rekreacji i odpoczynku.

Drugi dzień konferencji “Naturalne bogactwo miasta” upłynął uczestnikom na sesji w terenie. Istniała możliwość zapoznania się z parkami i placami miejskimi – Placem Rapackiego, gdzie planowane jest stworzenie węzła przesiadkowego; Parkiem Muzyków – nawiązującym swym projektem do układu historycznego ciągów i trawnika, będącym pierwszym parkiem tematycznym w Toruniu oraz z Parkiem WFOŚiGW, przylegającym do historycznej zabudowy, w której obecnie swą siedzibę ma WFOŚiGW.

Oprócz tego uczestnicy zwiedzili świeżo zagospodarowany Las Rudelka, który cieszy się sporym zainteresowaniem okolicznych mieszkańców, a którego teren wzbogacają siłownia zewnętrzna, naturalny plac zabaw, wybieg dla psów, ścieżki edukacyjne oraz tor saneczkowy.

W ramach konferencji zwiedzono także Fort IV oraz dwie inwestycje, będące jeszcze w fazie realizacji: park miejski na nowo tworzonym osiedlu Jar oraz Park Pamięci w centrum miasta, który sąsiaduje z Koszarami Bramy Chełmińskiej (inaczej Fort B-66), w których powstaje Muzeum Twierdzy Toruń.

Czytaj więcej

Skomentuj