Fundacja Zielone Kujawy odwołała się do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska od decyzji RDOŚ, która uznała, że nie doszło do szkody w środowisku po wycince drzew na Kępie Bazarowej w Toruniu. Wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji bądź jej uchylenie. Chodzi o blisko trzy hektary lasu łęgowego m.in. na obszarze Natura 2000.

Jak wcześniej informowała PAP toruńska prokuratura, wszczęła ona śledztwo ws. wycinki drzew na Kępie Bazarowej podczas remontu mostu im. Piłsudskiego. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Andrzej Kukawski przekazał, że nadal trwają prace prokuratury nad wyjaśnieniem tej sprawy.


Toruń: Prokuratura zajmie się wycinką drzew na Kępie Bazarowej


 

Prezydent Torunia Michał Zaleski poinformował o decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z 13 czerwca o umorzeniu postępowania ws. wydania decyzji nakładającej na podmiot korzystający ze środowiska obowiązku przeprowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych w związku z prawdopodobieństwem wystąpienia szkody w środowisku w gatunkach chronionych i chronionych siedliskach przyrodniczych na skutek wycinki drzew.

Fundacja Zielone Kujawy zaskarżyła decyzję RDOŚ w Bydgoszczy w całości

Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, od tej decyzji odwołała się Fundacja Zielone Kujawy. Zaskarżyła decyzję RDOŚ w Bydgoszczy w całości i wniosła o dopuszczenie jej do postępowania na prawach strony.

Fundacja wniosła o stwierdzenie nieważności decyzji, która w jej ocenie została wydana z rażącym naruszeniem prawa, a mianowicie z pominięciem strony zainteresowanej jej rozstrzygnięciem tj. właśnie Fundacji Zielone Kujawy. Ewentualnie wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i orzeczenie o obowiązku przeprowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych w związku z prawdopodobieństwem wystąpienia szkody w środowisku w gatunkach chronionych i chronionych gatunkach przyrodniczych na skutek wycinki drzew na części lasu łęgowego nad Wisłą o powierzchni 2,9 ha.

Jak przekazał PAP Mariusz Warachim z Fundacji Zielone Kujawy, to strona społeczna jako pierwsza alarmowała 17 lutego Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska o wszczęciu postępowania w sprawie szkody w środowisku.


Prokuratorskie śledztwo w sprawie wycinki drzew na toruńskiej Kępie Bazarowej


 

“Wobec powyższych można przypuszczać, że wszczęcie postępowania z urzędu, a nie na wniosek zawiadamiającego pana Piotra Maracha, miało na celu intencjonalne pominięcie strony społecznej oraz pozbawienie możliwości uczestniczenia na prawach strony w toku postępowania” – wskazał Warachim.

Zdaniem Warachima Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nie dochował należytej staranności w zadbaniu o udział strony społecznej w postępowaniu.

Prezydent Torunia powołuje się na opinię RDOŚ

Prezydent Torunia Michał Zaleski mówił na konferencji w ubiegłym tygodniu, że na podstawie powyższych ustaleń stwierdzono, iż przeprowadzona wycinka drzew i krzewów nie wpłynęła znacząco negatywnie na obszar Natura 2000 – w tym jego cele działań ochronnych określone w zarządzeniu RDOŚ. (…) Przywołuje także Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska konieczność podjęcia działań, które będą dążyły do odtworzenia powstałych strat środowiskowych” – mówił prezydent Zaleski.

W decyzji RDOŚ wymieniono m.in. montaż 25 skrzynek dla ptaków, nasadzenia na terenach leśnych oraz różnych drzew z gatunków właściwych dla siedliska, odtworzenia łąk i ustawienia tablic informacyjnych dotyczących gatunków ptaków i ich siedlisk.

“Pojawiają się w dalszej części (decyzji – PAP) informacje, że zasięg ewentualnego negatywnego oddziaływania był na poziomie 0.003 procenta. (…) Decyzja jest ostateczna, prawomocna i obowiązująca wszystkie strony, jak i osoby, które są decyzją zainteresowane” – podkreślił prezydent Zaleski.

Fundacja Zielone Kujawy widzi to inaczej

“Należy nadmienić, iż ostatecznie postepowanie w sprawie szkody w środowisku dotyczyło powierzchni 2,9 ha płatu siedliska, co w przeliczeniu na 15-hektarowy obszar sąsiadujący z inwestycją to już 19,3 procent tego terenu. W opinii fundacji organ prowadzący postępowanie wykazał się niekonsekwencją, a takie podejście organu jest niezrozumiałe i może wskazywać na interpretację podyktowaną potrzebą wydania decyzji w odpowiednim brzmieniu, a nie rzeczywistym oszacowaniem szkody w stosunku do konkretnego terenu, w którym ona zaszła” – wskazała fundacja w odwołaniu do GDOŚ.

Kępa Bazarowa to wyspa między Wisłą, a jej południową odnogą Małą Wisłą — zlokalizowana dokładnie naprzeciwko historycznego centrum Torunia — średniowiecznego zespołu miejskiego wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Czytaj więcej

Skomentuj