Ponad 32 tony odpadów zostało zebranych w Toruniu podczas tegorocznej akcji “Sprzątanie Świata – Polska 2011”. Kampania była prowadzona w dniach 16-18 września pod hasłem „Lasy to życie – Toruń chroni lasy”.

Włączający się do akcji wielkiego sprzątania wokół szkół, domów, skwerów i osiedli mogli otrzymać od miasta kolorowe worki oraz rękawice. Aktywny udział w akcji wzięli radni Rady Miasta Torunia, którzy wraz z grupą młodzieży w piątek, 16 września, sprzątali Kępę Bazarową.

16 i 17 września, Miejskie Składowisko Odpadów przy ul. Kociewskiej przyjmowało nieodpłatnie od każdego mieszkańca do 500 kg śmieci. Do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dostarczono w tych dniach łącznie 32,2 tony odpadów. W tym klienci indywidualni dostarczyli 20,8 tony gruzu budowlanego, odpadów budowlanych, odpadów zielonych i odpadów wielkogabarytowych. Wysortowane surowce wtórne przeznaczono do recyklingu.

Dla dzieci i młodzieży ze wszystkich toruńskich szkół, przedszkoli oraz oddziałów zerowych zorganizowano konkursy plastyczne promujące ochronę środowiska.

Patronat honorowy nad toruńską odsłoną kampanii objął prezydent Torunia Michał Zaleski.

źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj