Uprawomocniła się decyzja prezydenta Torunia dotycząca wydania pozwolenia na budowę spopielarni zwłok przy ul. Grudziądzkiej, w sąsiedztwie istniejącego Domu Pogrzebowego na Centralnym Cmentarzu Komunalnym.

Inwestorem jest prywatny przedsiębiorca z Brodnicy, który wcześniej wygrał przetarg na dzierżawę terenu pod budowę spopielarni od Gminy Miasta Toruń. Projektowany obiekt to parterowy budynek o powierzchni zabudowy 550 m kw., otoczony od strony ulicy Grudziądzkiej zielenią wysokopienną.

Wewnątrz budynku zaprojektowano dwie strefy funkcjonalne: strefę dla osób żegnających bliskich oraz strefę techniczno-socjalną. Obie są wyraźnie odseparowane od siebie, każda ma osobną komunikację. Taki układ ma na celu zapewnienie intymności bliskim osoby spopielanej oraz sprawną, niczym nie zakłóconą pracę krematorium.

Obiekt zostanie wyposażony w piece kremacyjne produkowane przez szwedzką firmę TABO Incinerator AB. Tego typu piec jest urządzeniem możliwie najmniej szkodliwym dla środowiska. Zgodnie z kartą informacyjną producenta, dzięki swej konstrukcji zapewnia bezpieczne i stabilne utrzymywanie optymalnych warunków dla procesu spalania, czego efektem jest to, że gazy wylotowe przekazywane do komina są bezbarwne, pozbawione dymu i nieprzyjemnego zapachu. Proces spalania jest sterowany nowoczesną techniką komputerową.

Decyzją o pozwoleniu na budowę zobowiązano inwestora do wykonania kontrolnych pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza po uruchomieniu działalności, celem wykazania, że zostały dotrzymane obowiązujące normy i przepisy w tym zakresie.

źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj