Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Toruniu ogłosiła nabór na stanowisko prezesa zarządu.

1. Wymagania stawiane kandydatom:
a) wykształcenie wyższe magisterskie dające przygotowanie do prawidłowego zarządzania spółką, udokumentowane odpisem dyplomu,
b) minimum 7-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letni staż na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem zakładem pracy bądź zespołem pracowników (udokumentowane),
c) niekaralność, w tym brak zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi (oświadczenie), oraz oświadczenie kandydata o nie toczących się przeciwko niemu postępowaniach karnych,
d) stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji prezesa zarządu spółki (aktualne zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy).
 
2. Oczekiwania:
a) umiejętność organizacji pracy, 
b) doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
c) zdolności interpersonalne,
d) znajomość branży będzie dodatkowym atutem,
e) doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze  środków Unii Europejskiej.
 
3. Ponadto kandydat powinien przedłożyć:
a) koncepcję funkcjonowania Spółki na okres co najmniej 3 lat,
b) życiorys zawodowy,
c) inne dokumenty potwierdzające kompetencje i kwalifikacje menedżerskie.

Tekst ogłoszenia, które zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej mozna znaleźć tutaj.

źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj