Toruńscy strażnicy miejscy podsumowali pierwsze tygodnie akcji skierowanej do właścicieli psów, którzy nie wywiązują się z ciążących na nich obowiązków sprzątania nieczystości po swoich zwierzętach oraz przestrzegania zasad bezpiecznego trzymania psa.

W ramach prowadzonych działań, od 16 marca do 12 kwietnia 2010 r., funkcjonariusze wylegitymowali łącznie 100 właścicieli psów niestosujących się do przepisów prawnych. 42 z nich nie posprzątało nieczystości po psie oraz 58 sprawców nie zachowania zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

Stróże prawa ukarali mandatami 29 właścicieli, którzy nie posprzątali odchodów po swoim psie, na łączną kwotę 1.950 zł oraz 2 osoby, które puściły psa bez smyczy nie zachowując bezpośredniej kontroli nad zwierzęciem. Sprawcy tego wykroczenia zostali ukarani dwoma 200 zł mandatami.

Jak informuje rzecznik prasowy toruńskiej Straży Miejskiej, w maju rozpocznie się cykl spotkań edukacyjnych z dziećmi szkół podstawowych, podczas których koordynatorzy ds. profilaktyki Straży Miejskiej w Toruniu będą edukować najmłodszych mieszkańców naszego miasta na temat obowiązków wynikających z posiadania psa.

Warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, właściciele czworonogów zobowiązani są do wyprowadzania psów na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną dodatkowo w kagańcu. Istnieje możliwość prowadzenia psa bez smyczy w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje pełną bezpośrednią kontrolę nad jego zachowaniem. Przepisy nakładają również na właścicieli obowiązek natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę (odchodów i innych nieczystości) z klatek schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku, placów, trawników lub zieleńców, ulic i chodników. Posprzątane zanieczyszczenia można wyrzucać do koszy na śmieci oraz do urządzeń kanalizacyjnych.

Osoby, które nie zastosują się do powyższych przepisów mogą zostać ukarane mandatem karnym do wysokości 500 zł.

źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj