Sejm przyjął nowelizacę kodeksu wykroczeń, która pozwoli na wypoczynek na trawnikach – informuje “Rzeczpospolita”.

Dzięki nowelizacji Polacy będą mogli częściej korzystać z wypoczynku na łonie natury. O tym gdzie, zdecyduje gmina. Jak wyjaśnia Rzeczpospolita, na podstawie poprawionego art. 144 §1 kodeksu wykroczeń, grzywna grozi za niszczenie zieleni w miejscach innych niż przeznaczone do rekreacji, wypoczynku czy piknikowania. Miejsca dostępne dla społeczeństwa każdorazowo określałby organ gminy w uchwałach publikowanych do wiadomości całej społeczności lokalnej.

źródło: „Rzeczpospolita”

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj