Niemal 1900 znaków drogowych odsłoniętych zostało od wiosny tego roku przez Zarząd Oczyszczania Miasta w Warszawie. Do poprawy wspólnego bezpieczeństwa mogą przyczynić się także mieszkańcy.

Wzmożony monitoring widoczności znaków drogowych prowadzony jest od wiosny, kiedy rozkwita zieleń przyuliczna. Gałęzie i konary drzew często przysłaniają znaki. Niemniej baczne przyglądanie się oznakowaniu ulic jest dla kontrolerów ZOM działaniem stałym, zwłaszcza gdy ulewne deszcze powodują, że gałęzie opuszczają się pod ciężarem pochłoniętej wody.

Od kwietnia tego roku odnotowano niemal 1900 interwencji polegających na przycięciu gałęzi utrudniających odczytanie znaku. Służby pracujące na zlecenie Zarządu Oczyszczania Miasta najczęściej działały w Śródmieściu, Wawrze i na Mokotowie. Zadanie to realizują firmy dbające o zieleń przyuliczną oraz Interwencyjne Pogotowie Porządkowe, które – by nie wprowadzać utrudnień w ruchu – prowadzi prace we wczesnych godzinach rannych.

Nieoceniony wkład w poprawę widoczności znaków drogowych mają mieszkańcy stolicy, którzy żywo reagują na apele o wskazywanie przysłoniętych znaków drogowych. Zgłoszenia lokalizacji takiego przypadku przyjmujmowane są pod bezpłatnym numerem Infolinii CZYSTOŚĆ 0 800 800 117 bądź e-mailem na adres infolinia@zom.waw.pl

źródło: zom.waw.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj