Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach rozpoczął cykl zajęć ekologicznych pod hasłem „Warsztaty Tropicieli Odpadów”. Akcja potrwa do listopada. Jest częścią programu edukacyjnego „Tropiciele Odpadów”, dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanego przez osiem związków międzygminnych.

W zielonych lekcjach, które odbywają się w plenerze, udział biorą uczniowie ze szkół podstawowych z Polkowic. Przewidzianych jest 50 wycieczek, w których weźmie udział ponad 1500 uczniów. Celami wyjazdów są „Uroczysko Czarne Stawy" i „Wilkocińskie Wydmy", po których oprowadzi dzieci przewodnik , przekazując im informacje dotyczące ekologii i selektywnej zbiórki odpadów.

Uczestnicy wycieczek otrzymają certyfikat „Tropiciela Odpadów".źródło: regional.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj