Procedura uzyskiwania pozwoleń i trudne warunki pogodowe nie wpłynęły na tempo prac budowlanych w realizacji Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”.

– Prace nabierają już wyraźnego tempa. Wszystkie zaangażowane strony dokładają wszelkich starań, aby problem gospodarki odpadami na terenie 12 gmin członkowskim Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” został rozwiązany w sposób kompleksowy i z wyprzedzeniem do zakładanego harmonogramu – mówi prezes spółki „Eko – MAZURY” Edward Palczewski.

Dotychczas wykonawca wzniósł budynek administracyjny i budynek obsługi wag w stanie surowym. Trwają również prace nad wykonaniem Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO), gdzie powstały ściany żelbetowe wraz z rampą najazdową i zamontowano konstrukcję stalowej wiaty. Jednocześnie trwają roboty nad wybudowaniem sortowni, kompostowni, budynku garażowego, hali demontażu oraz roboty sieciowe dotyczące kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Na terenie budowy stacji przeładunkowej w Kośmidrach trwają prace związane z wybudowaniem Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów, budynku garażowego wraz z rampą Automatycznej Stacji Przeładunkowej. Z kolei na terenie stacji przeładunkowej w Olecku realizowane są prace w zakresie wykonania Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) oraz budynku garażowo-warsztatowego. Wykonawca oczekuje na uprawomocnienie się decyzji pozwolenia na budowę stacji przeładunkowej wraz z PDGO w Białej Piskiej i z chwilą jej uzyskania przystąpi do pierwszych robót budowlanych. Wszystkie działania są realizowane w ramach Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 42 mln złotych.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj