1 / 4

W Przemkowskim Parku Krajobrazowym pracuje ciężki sprzęt budowlany.Nie ma jednak żadnych powodów do niepokoju, gdyż koparki pomagają chronić przyrodę. Inwestycje służą odtworzeniu starorzeczy w dolinie rzeki Szprotawa.

Dzięki temu ryby, płazy i ptaki odzyskają miejsce do życia i rozrodu. Już odtworzono ponad 1,2 km starorzeczy. Projekt wspiera finansowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Starorzecze to fragment rzeki, który oddzielił się od jej meandrującego koryta.  To naturalny proces – każdy ciek tworzy charakterystyczne zakola. Gdy odłączą się one od rzeki, to wtedy powstają starorzecza, zwane także jeziorami przyrzecznymi. Te zbiorniki wodne stają się zasobnymi w pokarm stołówkami i bezpiecznymi schronieniami dla wielu gatunków zwierząt. Są także miejscami ich rozrodu.

– Przyrodnicy liczą na to, że ich projekt przyczyni się do zwiększenia liczebności populacji np. takich ryb, jak: koza, śliz, piskorz, a także drapieżnego miętusa – mówi Aleksander Marek Skorupa, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Znajdą tutaj także nowe miejsca do rozmnażania się, takie  płazy jak traszki grzebieniaste i kumaki nizinne.

Prace są prowadzone przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, na obszarze europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 „Stawy Przemkowskie” i użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno”. W planach w 2016 r. jest jeszcze odtworzenie zanikających starorzeczy na odcinku 800 metrów. – Odtworzone starorzecza z wyspami będą bardzo dobrymi miejscami lęgowymi dla najrzadziej spotykanych gatunków ptaków. Już po zakończeniu pierwszego etapu prac przyrodnicy zaobserwowali tam łabędzie krzykliwe – komentuje Krzysztof Strynkowski, pełnomocnik zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Wszystkie prace, wyceniane na ponad 260 tys. złotych (w tym dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu około 120 tys. złotych) mają zostać zakończone do końca marca br. Istniejące w przeszłości starorzecza zostały zniszczone w okresie kiedy stacjonowały tam wojska radzieckie.

Przyrodnicy z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych zajmują się także edukacją ekologiczną. Na obszarze użytku ekologicznego „Przemkowskie Bagno” z terenowych zajęć edukacyjnych rocznie korzysta około dwa tysiące dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj