EuPC wraz z Plastics Europe rozpoczynają publiczne konsultacje nad projektem dobrowolnej certyfikacji w ramach programu Operation Clean Sweep®. To element walki ze stratami granulatu i przedostawaniem się go do środowiska. 

Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych EuPC (którego aktywnym członkiem jest Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych) oraz Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych w Europie PlasticsEurope postanowiły połączyć siły, by wspólnie opracować system certyfikacji OCS i wdrożyć go do końca 2022 r.

Operation Clean Sweep® (OCS) to funkcjonujący już od kilku lat program, którego celem jest zapobieganie stratom granulatu tworzyw sztucznych i zanieczyszczeniu środowiska wodnego powodowanym przez przedostawanie się granulek do środowiska. Do programu OCS przystąpiło do tej pory ponad 1600 firm (zakładów i magazynów logistycznych) z całego łańcucha wartości branży tworzyw sztucznych.

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych propaguje OCS w Polsce, jako wartościową inicjatywę środowiskową, starając się pozyskać firmy, którym bliska jest idea programu. To działania skierowane nie tylko do firm członkowskich, ale do całej branży tworzyw sztucznych oraz do firm transportowych.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem procedury certyfikacji OCS w zakresie zarządzania granulatem tworzyw sztucznych. System certyfikacji OCS ma na celu kontrolę i udokumentowanie zgodności z wymaganiami OCS w zakresie minimalizacji strat granulatu w całym łańcuchu dostaw tworzyw sztucznych. Pomoże on również w skutecznym i zharmonizowanym wdrożeniu programu OCS, którego efekty będzie można dzięki temu łatwo zmierzyć. Wszystkie te przedsiębiorstwa, które spełnią wymagania systemu certyfikacji, co zostanie potwierdzone przez zewnętrzny audyt, zostaną wpisane do publicznie dostępnego rejestru on-line.

Proces opracowywania systemu certyfikacji OCS prowadzony jest pod nadzorem komitetu złożonego z wielu interesariuszy, skupiającego przedstawicieli decydentów, organizacji pozarządowych, jednostek certyfikujących i przemysłu, a jego celem jest zapewnienie pełnej przejrzystości i inkluzywności społecznej.

EuPC wraz z PlasticsEurope otworzyły konsultacje społeczne nad projektowanym systemem, aby zapoznać się z opiniami różnych grup interesariuszy co do jego przyszłych zasad i reguł, a także szczegółowych wymagań dotyczących audytu i związanej z nim listy kontrolnej. Konsultacje publiczne w tej sprawie potrwają do 29 maja br.

Czytaj więcej

Skomentuj