Projekt nowelizacji ustawy o odpadach wydobywczych trafi do Sejmu do końca stycznia br., natomiast projekt ustawy o bateriach i akumulatorach w marcu br.

Poinformował o tym wczoraj we wtorek podczas posiedzenia sejmowej komisji ochrony środowiska wiceminister środowiska Jacek Jezierski. Komisja wysłuchała informacji rządu na temat stopnia realizacji zobowiązań traktatowych Polski w zakresie gospodarki odpadami.

Jak wyjaśnił Jezierski, Polska do końca ubiegłego roku dostosowała do prawa unijnego wszystkie wymagane w tym terminie przepisy. "Poza tym Polska wywiązała się ze zobowiązań związanych z poziomem odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych" – powiedział Jezierski.

Wiceminister podkreślił, że samorządy i przedsiębiorstwa nie realizują zobowiązań związanych ze składowaniem odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji. Jak podkreślił wiceminister – nie wszystkie zakłady przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego są przystosowane do wymagań UE. "Niektóre przyjęte w kraju rozwiązania, jak na przykład dotyczące odpowiedzialności samorządów za organizowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odbiega od rozwiązań przyjętych w większości krajów UE" – dodał.

Na uregulowanie spraw związanych z gospodarką odpadami Polska ma czas do końca 2013 r. Wynegocjowane zostały dwa okresy przejściowe w tej dziedzinie. Pierwszy do końca 2010 r. zobowiązuje nasz kraj do ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji o 25 proc. Drugi okres – upływający z końcem 2013 r. – zobowiązuje nas do 50-proc. ograniczenia takich odpadów.

Z danych Ministerstwa Środowiska wynika, że Polacy z roku na rok produkują coraz więcej śmieci, choć nie wykazują tego statystyki GUS. Nadal spora część odpadów trafia na nielegalne wysypiska. Nowy system ma także uszczelnić gospodarkę odpadami i ukrócić powstawanie dzikich składowisk śmieci.

źródło: PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj