Trybunał Konstytucyjny wszczął postępowanie o stwierdzenie niezgodności z konstytucją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wniosek w tej sprawie skierował prezydent Inowrocławia.

Prezydent Ryszard Brejza kwestionuje m.in. konieczność organizowania przetargów w sytuacji, gdy gmina ma własną spółkę komunalną. – Cieszy mnie, że Trybunał zakończył wstępne rozpatrywanie wniosku. Cieszy też to, że nie uznał go za oczywiście bezzasadny i będzie go w całości rozpatrywał – powiedział Ryszard Brejza.

Rzeczniczka Urzędu Miasta Inowrocławia Monika Dąbrowska poinformowała PAP, że prezes TK Andrzej Rzepliński powiadomił także prezydenta, że nie ma jeszcze wyznaczonego terminu rozprawy.

CCJ 300 x 250

Władze Inowrocławia wskazywały, że przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziły ograniczenie możliwych sposobów realizacji przez gminę jej zadań własnych, wynikających z ustaw o gospodarce komunalnej i o finansach publicznych. Wskazywano też, że rozwiązania przyjęte w kwestionowanych przepisach stoją w sprzeczności z zasadą wynikającą z prawa zamówień publicznych wskazującą, że gmina wykonując zadania własne z zakresu gospodarki komunalnej za pomocą spółki prawa handlowego utworzonej przez tę gminę, nie stosuje przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj