Trybunał Konstytucyjny wszczął postępowanie o stwierdzenie niezgodności z konstytucją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wniosek w tej sprawie skierował prezydent Inowrocławia.

Prezydent Ryszard Brejza kwestionuje m.in. konieczność organizowania przetargów w sytuacji, gdy gmina ma własną spółkę komunalną. – Cieszy mnie, że Trybunał zakończył wstępne rozpatrywanie wniosku. Cieszy też to, że nie uznał go za oczywiście bezzasadny i będzie go w całości rozpatrywał – powiedział Ryszard Brejza.

Rzeczniczka Urzędu Miasta Inowrocławia Monika Dąbrowska poinformowała PAP, że prezes TK Andrzej Rzepliński powiadomił także prezydenta, że nie ma jeszcze wyznaczonego terminu rozprawy.

Władze Inowrocławia wskazywały, że przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziły ograniczenie możliwych sposobów realizacji przez gminę jej zadań własnych, wynikających z ustaw o gospodarce komunalnej i o finansach publicznych. Wskazywano też, że rozwiązania przyjęte w kwestionowanych przepisach stoją w sprzeczności z zasadą wynikającą z prawa zamówień publicznych wskazującą, że gmina wykonując zadania własne z zakresu gospodarki komunalnej za pomocą spółki prawa handlowego utworzonej przez tę gminę, nie stosuje przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj