Rozpoczęła się trzecia tura rozmów “okrągłego stołu” w sprawie budowy obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy.

W rozmowach uczestniczą przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, samorządu województwa podlaskiego i miasta Augustowa oraz organizacji pozarządowych zaangażowanych w ochronę Doliny Rospudy, a także zaproszeni eksperci. Spotkanie ma doprowadzić do rozwiązania konfliktu wokół budowy obwodnicy Augustowa, której fragment ma przebiegać przez cenną przyrodniczo Dolinę Rospudy.
 
Uczestnicy spotkania mają ustalić kryteria przyrodnicze i społeczne, na podstawie których zostaną przeprowadzone szczegółowe analizy trzech wariantów tej drogi.

Poprzednia tura rozmów  zakończyła się ustaleniem dwóch kryteriów: transportowych i ekonomicznych. – Mam nadzieję, że dziś zakończą się prace w tej części obrad okrągłego stołu, która miała sformułować warianty i kryteria ich oceny. Mamy nadzieję, że głos będzie należał do ekspertów, którzy zgodnie z ustalonymi ramami sporządzą opracowania techniczne do przedstawienia ministrom – powiedział przed rozpoczęciem obrad prof. Andrzej Kraszewski, moderator dyskusji.

źródło: PAP / rp.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj