1 / 2

Niedawna misja gospodarcza do Turcji, w której udział wzięło m.in. 10 laureatów konkursu GreenEvo odpowiedzialnych za najnowsze rozwiązania w świecie tzw. zielonych technologii, odniosła zamierzone skutki. Tureckich inwestorów zainteresowały przede wszystkim programy budowy małych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz te dotyczące polityki odpadowej.

Liczę na nowe kontrakty naszych firm – laureatów GreenEvo podsumowuje misję gospodarczą w Turcji wiceminister środowiska Marcin Korolec.  Strona turecka była bardzo zainteresowana polskimi doświadczeniami w zakresie ochrony środowiska, szczególnie w obszarze zagospodarowania odpadów oraz energii ze źródeł odnawialnych.

W misji gospodarczej w Turcji udział wzięło 10 laureatów projektu Ministerstwa Środowiska GreenEvo. Podczas wyjazdu firmy uczestniczyły m.in. w dwóch forach gospodarczych – w Ankarze i Stambule. O potencjale polskich technologii środowiskowych minister Korolec dyskutował także na spotkaniach na szczeblu ministerialnym, m.in. w resorcie energii i zasobów naturalnych Turcji.

W trakcie misji został ponadto uzgodniony program współpracy z tureckim Ministerstwem Środowiska i Urbanizacji. W jego ramach planowana jest kolejna delegacja do Turcji z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Spraw Zagranicznych odpowiadających za projekt GreenEvo.

Misja gospodarcza w Turcji, na czele z ministrem spraw zagranicznych Grzegorzem Schetyną, odbyła się w dniach 24-26 marca. W przedsięwzięciu udział wzięli m.in. sekretarz stanu w ministerstwie środowiska Marcin Korolec oraz ok. 150 przedstawicieli biznesu, w tym laureaci GreenEvo. Celem wydarzenia była promocja polskiej gospodarki oraz eksporterów i inwestorów.

Turcja pozostaje głównym partnerem Polski z obszaru Bliskiego Wschodu i Azji. Wstępne dane statystyczne z 2014 r.  wykazują, że obroty handlowe systematycznie rosną i wyniosły blisko 6 mld dolarów.

Czytaj więcej

Skomentuj