Dziś rusza trzeci i ostatni etap kampanii informacyjno-edukacyjnej „Ty też masz wpływ na zmiany klimatu”, prowadzonej przez Komisję Europejską od maja 2006 r.

Działania skoncentrują się na pięciu państwach członkowskich, w których nie powstały jeszcze kampanie krajowe – Węgrzech, Polsce, Czechach, Rumunii i Bułgarii – a ich celem jest zainicjowanie w tych państwach aktywnego dialogu na temat zmian klimatu. W ramach tego etapu kampanii przewidziano reklamy telewizyjne oraz konkurs dla młodych ludzi, którzy pragną stworzyć wirtualną społeczność aktywistów (ang. „changers”) dążących do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych poprzez zmianę codziennych zachowań.

Komisarz ds. środowiska Stavros Dimas stwierdził: „Młodzi ludzie są bardzo zainteresowani ograniczeniem zmian klimatu, ponieważ w przeciwnym przypadku będą zmuszeni zmagać się z coraz poważniejszymi konsekwencjami tych zmian w nadchodzących latach. Obecna kampania skutecznie informuje młodych ludzi o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu i pokazuje, w jaki sposób mogą im zapobiegać poprzez dokonywanie ekologicznych wyborów w życiu codziennym.”

Ostatni etap kampanii zainicjuje seria imprez zorganizowanych w stolicach państw w dniach 5 i 8 czerwca. Wydarzenia obejmą 4 km wyścig rowerowy dookoła Bukaresztu oraz stoiska „Changer” na Ekofestiwalu 2008 w Pradze, a także na festiwalu sportowym Magic Sports Island na węgierskiej wyspie Małgorzaty. We wszystkich państwach będzie można wymienić torby plastikowe na bawełniane.

Kampania w pięciu państwach potrwa do połowy 2009 r. i obejmie następujące główne elementy:

  • Reklamę telewizyjną, emitowaną począwszy od bieżącego miesiąca przez najważniejsze młodzieżowe kanały telewizyjne w pięciu państwach członkowskich, która demonstruje, jak proste codzienne czynności mogą przyczynić się do walki ze zmianami klimatu. Reklama będzie dostępna również na stronie internetowej kampanii. Reklamy zachęcające młodych ludzi do zmian nawyków pojawią się także w widocznych miejscach publicznych i środkach transportu publicznego.
  • Konkurs „Be a Changer” (aktywnie dokonuj zmian) ma na celu zachęcenie młodych ludzi w pięciu krajach do zobowiązania się do zmiany nawyków i podjęcia działań, które przyczynią się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Działania zostaną sfotografowane, a zdjęcia umieszczone na stronie internetowej, gdzie można będzie na nie głosować. Osoby podejmujące zobowiązania oraz ich kibice stworzą wirtualną społeczność aktywistów, w ramach której będą wymieniać się pomysłami ma walkę ze zmianami klimatu, a także współzawodniczyć w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników. Nagrodą dla czterech najpopularniejszych aktywistów i jednego kibica z każdego państwa będzie roczne członkowstwo w Earthwatch, największej na świecie organizacji non-profit zajmującej się ochroną środowiska. Osoby, które mają ukończone 18 lat wezmą również udział w obozie tematycznym, podczas którego dowiedzą się o praktycznych sposobach ochrony środowiska; zaś osoby w wieku poniżej 18 lat otrzymają sprzęt fotograficzny o wartości około 1000 euro. Konkurs potrwa do dnia 30 listopada 2008 r.
  • Internetowa kampania medialna na portalach i platformach czatowych przeznaczonych dla młodych osób skieruje użytkowników na stronę internetową konkursu „Be a Changer”.

Koszt ostatniego etapu kampanii wyniesie 1,5 mln euro, zaś całkowity koszt kampanii od jej rozpoczęcia dwa lata temu to prawie 6,2 mln euro.

Strona internetowa kampanii: http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj