Od wczoraj w Bydgoszczy trwa Tydzień Czystości Wód. Tydzień obchodzony jest po raz pierwszy, a jego celem jest zwrócenie uwagi na konieczność ochrony wód.

W ramach obchodów zorganizowane zostało m.in. sprzątanie linii brzegowej wybranych cieków i zbiorników wodnych połączone z szukaniem nielegalnych wylotów. W trakcie Tygodnia Czystości Wód podpisany zostanie też kontrakt na realizacje zadań polegających na likwidacji oczyszczalni „Osowa Góra” i odprowadzeniu ścieków deszczowych z obszarów ochronnych ujęć wód „Las Gdański” i „Czyżkówko” oraz rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

Organizatorami obchodów Tygodnia są: Urząd Miasta Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Miejskie Wodociągi Kanalizacja Sp. z o.o., Zakład Robót Publicznych, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Bydgoszcz, Komenda Miejskiej Policji w Bydgoszczy, Straż Miejska w Bydgoszczy, Fundacja Kanał Bydgoski, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy oraz Zarząd Zlewni Noteci z siedzibą w Bydgoszczy.

 
Szczegółowy program obchodów Tygodnia Czystości Wód:

1 kwietnia (wtorek) – akcja sprzątania linii brzegowej wybranych cieków oraz ewidencja wylotów przez uczniów nad Kanałem Bydgoskim, Starym Kanałem Bydgoskim, rzeka Brda w centrum miasta, zbiorniki wodne na Osowej Górze, w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku, cieki na osiedlu Glinki, na zakończenie której w parku przy Starym Kanale Bydgoskim zaplanowano rozdaniem upominków dla uczniów zaangażowanych w akcję

2 kwietnia (środa) – o godz. 9.30 na nabrzeżu przy HSW „Łuczniczka” odbędzie się uroczysta odprawa jednostek pływających, następnie jednostki będą penetrowały rzekę Brdę w strefie ochronnej ujęcia wody „Czyżkówko”, wyspecjalizowane służby będą lokalizować miejsca wypływu ścieków do wód

3 kwietnia (czwartek) – kontynuacja penetracji rzeki Brdy, w godz. od 12 do 14 przeprowadzone zostanie pokazowe zamykanie wylotów, a o godz. 13 na terenie Stacji Wodociągowej „Las Gdański” przy ul. Gdańskiej 242 odbędzie się podpisanie kontraktów przez spółkę MWiK

4 kwietnia (piątek) – kontynuacja akcji zamykania wylotów

7 kwietnia (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta uroczyste podsumowanie obchodów Tygodnia Czystości Wód – wręczenie nagród zwycięzcom konkursów plastycznego i multimedialnego.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj