1 / 4

Nasadzenia w ramach projektu „Tysiąca drzew na 700-lecie Lublina” już trwają i są częścią szerszego planu rozwoju zieleni w mieście, który zakłada kompleksowe zagospodarowywanie pasów drogowych, rewitalizację skwerów istniejących oraz powstawanie nowych miejsc wypoczynku oraz rekreacji wśród drzew i roślin.

Program „Tysiąca drzew na 700 lecie Lublina” obejmuje działania na rzecz poprawy środowiska miejskiego m.in. poprzez nowe nasadzenia, szczególnie w miejscach, w których jest niewystarczająca ilość drzew, krzewów i kwiatów.

Zieleń, oprócz stworzenia miasta bezpiecznego, przyjaznego i czystego stanowi jeden z priorytetów mojej obecnej kadencji. Postawiliśmy przed sobą duże wyzwanie, jakim jest pomysł nasadzenia tysiąca drzew z okazji obchodów jubileuszu 700-lecia lokacji Lublina. Realizacja planu nasadzeń drzew, krzewów i innych roślin, które zdobią przestrzeń miasta i wpisują się w projekt, zostanie zakończona do 2017 r., prawdopodobnie z nawiązką. – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Realizując ten projekt Lublin dąży do zrównoważonego gospodarowania przestrzenią, stworzenia i pielęgnowania ładu przestrzennego, a także zrównoważonego gospodarowania zasobami przyrodniczymi, tzw. ładu przyrodniczego. Równocześnie Biuro Miejskiego Architekta Zieleni rozpoczęło prace nad opracowaniem dokumentu dotyczącego standardów nowych nasadzeń na terenach miejskich, który będzie praktyczną wskazówką także dla podmiotów prywatnych realizujących inwestycje.

Miasto sukcesywnie podnosi standardy sadzonego materiału roślinnego. Nasadzane obecnie drzewa są większe i w lepszej jakości, co przyczynia się do szybszego i lepszego efektu dekoracyjnego, a także spełniania roli biologicznej. Nasadzenia wykonywane są w ścisłej współpracy z Radami Dzielnic i mieszkańcami, którzy wskazują wybrane wspólnie lokalizacje.

Co udało się zrobić?

W 2015 r., przy współpracy z Radami Dzielnic posadzono:

  • 291 szt. drzew
  • 2076 szt. krzewów
  • 460 szt. róż okrywowych
  • 300 szt. bylin
  • 48 193 szt. cebul

Blisko 300 drzew i ponad 2 tys. krzewów posadzono na dzielnicowych skwerach, które wraz z nową małą infrastrukturą tworzą przyjazną przestrzeń dla mieszkańców. Nowe nasadzenia pojawiły się na takich terenach, jak np. skwer przy ul. Sulisławickiej i ul. Tetmajera, w ilości 69 nowych drzew i 364 sztuk krzewów oraz na terenach zieleni przy ul. Gdańskiej i ul. Lotniczej, które wzbogaciły się łącznie o 53 nowe drzewka i ponad 370 sztuk krzewów.

Zarząd Dróg i Mostów, w ramach projektu tysiąca drzew, wykonał w tym roku nowe nasadzenia w pasach drogowych, które pojawiły się m.in. przy ulicy Jana Pawła II w ilości 133 sztuk drzew i 2985 sztuk krzewów oraz przy ul. Strzembosza, gdzie nasadzono 110 sztuk drzew i 2823 sztuk krzewów, a także przy ul. Smorawińskiego, gdzie nasadzono blisko 70 drzew i 1026 sztuk krzewów.

Plany…

W przyszłym roku kontynuowane będą nasadzenia w pasach drogowych, które projektowane są w takich miejscach, jak ul. Filaretów, Smorawińskiego i Jana Pawła II, gdzie oprócz drzew planowane są nasadzenia róż, traw, bylin i roślin cebulowych. Są to przykładowe lokalizacje, spośród 15 „węzłów”, które zostaną zrealizowane w następnych latach. Roślinność sadzona będzie przez cały okres wegetacyjny. Aranżacje roślinne w 2016 r. pojawią się także przy czterech drogach wjazdowych do Lublina (od strony Warszawy, od strony Zamościa (al. Witosa), od strony Mełgwi (ul. Mełgiewska), od strony Przemyśla (ul. Abramowicka).

Całkiem możliwe, że do 2017 r., w którym odbędą się obchody 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich, nasadzonych zostanie prawdopodobnie więcej niż tysiąc drzew.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj