Rok temu rozpoczęły się prace budowlane w ramach projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”, największej inwestycji realizowanej dotąd w gminie. Obecnie wykonawcy są blisko ukończenia wszystkich prac projektowych. Wybudowano już ponad 71 km z 322,9 km nowej kanalizacji.

Czułów był pierwszą dzielnicą, w której rok temu rozpoczęły się roboty budowlane w ramach projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”. Prace w tej dzielnicy, prowadzone w ramach kontraktu piątego, są najbardziej zaawansowane. Do tej pory powstało tu prawie 27 z planowanych 61 kanalizacji, zakończono także prace związane z projektowaniem przebiegu sieci. Dzięki projektowi tylko w Czułowie do systemu kanalizacji swoje domy będzie mogło podłączyć ponad 4,2 tys. mieszkańców.

W ciągu tego roku ruszyły także prace w ramach pozostałych pięciu kontraktów budowy kanalizacji w Tychach. W ramach kontraktu pierwszego, w dzielnicy Wygorzele, Jaroszowice i Cielmice, wykonano ponad 11 z docelowych  83,6 km kanalizacji, a prace projektowe są zaawansowane w 90 proc. Kontrakt drugi obejmuje swoim zasięgiem dzielnicę Stare Tychy. Wykonawca wykonał tu 3,7  z planowanych 22 km kanalizacji, projekty są zrealizowane w 90 proc.W ramach trzeciego kontraktu, który obejmuje budowę kanalizacji w Zwierzyńcu, Wartogłowcu i  Zawiści, zbudowano już 16 z zaplanowanych 60 km. Prace projektowe mają 85 proc. zaawansowania.W związku z kontraktem czwartym, gdzie sieć kanalizacyjna powstaje w dzielnicach Wilkowyje i Mąkołowiec, wykonano ponad 13,7 z 95,5 km. W ramach tego kontraktu projektanci już ukończyli swoje prace. W ramach ostatniego, szóstego kontraktu, modernizowana jest oczyszczalnia ścieków w Tychach-Urbanowicach. Stan zaawansowania wynosi 60 proc. Do tej pory m in. zakończono roboty przy Stacji Odwadniania Osadu, Odsiarczalni, Pochodni, Zbiorniku Biogazu, Rozdzielni Głównej, Wydzielonej Komorze Fermentacyjnej oraz Pompowni Osadu Surowego. Zamontowano także agregat prądotwórczy w Budynku Kotłowni i Agregatów Prądotwórczych.

Projekt „Gospodarka ściekowa w Tychach” dotyczy bezpośrednio 21 tys. tyszan, którzy będą mogli podłączyć swoje domy do nowoczesnej sieci kanalizacyjnej. Oprócz 322,9 km kanalizacji zostaną także uregulowane rowy i potoki na długości 31,3 km, powstaną też 24 przepompownie ścieków. Prace budowlane potrwają do 2009. Projekt jest dotowany przez Europejski Fundusz Spójności. 

Strona poświęcona projektowi Gospodarki Ściekowej w Tychach 

źródło: biuro prasowe projektu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj