Od 30 października 2009 r. przed szkołami pojawiły się pojemniki do segregacji odpadów opakowaniowych. Dzięki nim uczniowie szkół z obszaru gminy Łysomice (woj. kujawsko-pomorskie) będą uczyć się selektywnej zbiórki odpadów. Praktyka wsparta zostanie lekcjami, konkursami i zajęciami plastycznymi.

W akcji „… z natury segreguję!” biorą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Łysomic, Ostaszewa, Turzna, Świerczynki i Sławkowa. Dzieci i młodzież podczas specjalnych lekcji ekologii będą uczyć się na czym polega recykling i jak prawidłowo prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. Program jest elementem projektu edukacji ekologicznej „W Trosce o Naturę”, opracowanego przez Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku SA (PSR).

– Podczas trwania akcji uczniowie poprzez zabawę uczą się podstaw segregacji odpadów – powiedziała Katarzyna Kawczyńska, koordynator projektu „W Trosce o Naturę”, PSR. – Pokazujemy dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom, jak ważna jest wspólna odpowiedzialność za środowisko naturalne. Zaangażowanie w akcję samorządów lokalnych, przedsiębiorców i operatorów komunalnych pozwala nam na lepszą realizację tego ważnego celu. – dodała.

W ramach akcji odbywają się liczne konkursy oraz dodatkowe działania, związane z tematyką ochrony środowiska. Główną częścią akcji będzie konkurs selektywnej zbiórki odpadów. Do 13 listopada br. uczniowie będą umieszczać w specjalnie wystawionych pojemnikach odpady opakowaniowe, kierując się zasadami wyniesionymi z zajęć – liczyć się tu będzie trafność, a nie ilość.

21 listopada br. odbędzie się finał akcji w Zespole Szkół nr 2 w Turznie, podczas którego zaprezentowane zostaną prace artystyczne uczniów z uczestniczących w programie szkół. Ogłoszone zostaną także wyniki konkursu selektywnej zbiórki odpadów, a zwycięskim placówkom wręczone nagrody.

Cała akcja organizowana jest przez PSR przy wsparciu operatora komunalnego – firmy MPO Toruń, władz gminy Łysomice oraz spółki Sharp Manufacturing Poland. Program akcji „…z natury segreguję!” jest objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji.

MPO Toruń zajmuje się całą logistyką konkursu selektywnej zbiórki oraz ocenia jakość wykonanej pracy przez dzieci, typując najlepsze placówki. Sharp Manufacturing Poland świadoma wagi ochrony środowiska, wspiera inicjatywę poprzez pomoc przy organizowaniu całej akcji w gminie, sponsorowanie nagród w konkursach oraz popularyzację idei wśród swoich pracowników i ich rodzin. Władze gminy Łysomice wytypowały placówki edukacyjne i zaangażowały się w osiągnięcie celu projektu, czyli podniesienia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj