Ponad 100 mln zł z unijnej kasy trafi do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z przeznaczeniem na modernizację energetyczną budynków. Jako pierwsza skorzysta z nich jedna z krakowskich wspólnot. Najdroższa z umów, które jeszcze w tym roku zostaną podpisane z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ma opiewać na kwotę 48 mln zł.

Na kompleksową modernizację energetyczną wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe starające się o unijne dofinansowanie mają wydać 152 mln zł. 2/3 tej kwoty to dotacje lub umarzalne pożyczki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Jak informuje rzecznik NFOŚiGW, krakowska wspólnota przy ul. Skarbińskiego 2 wyda na termomodernizację ponad 3 mln zł. Po podpisaniu umowy, 2,1 mln zł mają stanowić  pieniądze z UE. Projekt termomodernizacji obejmie min.: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu wentylowanego i stropu piwnic, a także wymianę okien i drzwi balkonowych, wejściowych i piwnicznych wymianę oświetlenia na energooszczędne, a także wymianę instalacji c.o. wraz z modernizacją węzła cieplnego. Budynki wspólnoty mają też zostać podłączone do centralnej instalacji c.w.u. zasilanej z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Prawie 50 mln zł na ocieplenie w warmińsko-mazurskiem

W ramach rozstrzygniętego już konkursu na dofinansowanie z poddziałania 1.3.2 POIiŚ 2014-2020 wykonane zostanie w sumie 18 inwestycji. Najwięcej, bo aż 48 mln zł ma kosztować projekt z województwa warmińsko-mazurskiego. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo” otrzyma na termomodernizację ponad 33 mln zł unijnego wsparcia. Kolejne pod względem wysokości kosztów dofinansowane przedsięwzięcia to:

  • SM Ujeścisko (województwo pomorskie): koszt 19 mln zł, dofinansowanie – 13 mln zł;
  • Spółdzielnia Mieszkaniowo-Lokatorsko-Własnościowa „Energetyk” (województwo dolnośląskie): koszt – blisko 18 mln zł, dofinansowanie z UE – 11,5 mln zł;
  • SM Opole (województwo opolskie): koszt całkowity 12,7 mln zł, dofinansowanie – 8 mln zł.

Spółdzielnie inwestują

Dodatkowo, jak zaznacza rzecznik NFOŚiGW, na około 11 mln zł wyceniono projekty Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” (województwo mazowieckie) i Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” (województwo pomorskie), które mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości po około 7,6 mln zł.

Pozostałe jedenaście wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych – tak jak ta krakowska – wykonają swoje inwestycje za mniej niż 10 mln zł. Inwestycje pochłoną ponad 152 mln zł. Ze 102 mln zł dofinansowania 24,4 mln zł stanowią dotacje, a 76,2 mln zł – pożyczki.

Beneficjenci mogą liczyć na ich częściowe umorzenie w postaci o tzw. premii inwestycyjnej. Podpisywanie kolejnych umów zaplanowano do końca marca 2018 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj