Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad zmianami do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które mają pomóc gminom ujarzmić reklamę zewnętrzną – informuje “Rzeczpospolita”.

– Chcemy wprowadzić miejscowe przepisy urbanistyczne – wyjaśnia cytowany przez "Rzeczpospolitą" wiceminister infrastruktury. – Będą one przede wszystkim ustalać: zasady i warunki usytuowania reklam, rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, a w odniesieniu do tablic i urządzeń reklamowych także ich dozwoloną wielkość i możliwości umieszczenia na budynkach i budowlach. Gminy mogą je uchwalać zarówno na terenach posiadających, jak i nieposiadających miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jak informuje "Rzeczpospolita", Ministerstwo Infrastruktury chce też wprowadzić opłaty urbanistyczne dla firm reklamowych korzystających z przestrzeni publicznej. Na razie to założenia, trzeba jeszcze zdefiniować przestrzeń publiczną, ustalić, kto i ile pobierałby tej opłaty. Nie będzie miało przy tym znaczenia, czy firma zawiesza billboardy na państwowym gruncie, czy na prywatnym.

źródło: Rzeczpospolita

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj