Woda będzie lepszej jakości, a studnie wydajniejsze. W tym roku Kraków zamierza wyremontować osiem ujęć wody z otworów czwartorzędowych, zlokalizowanych na terenie miasta.

Opracowano już projekty geologiczne, teraz czas na remont. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu planuje, że jeszcze w tym roku zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne ośmiu ujęć wody podziemnej z utworów czwartorzędowych, zlokalizowanych na terenie Krakowa. Pogłębione będą studnie na Rynku Podgórskim, placu Nowym i placu Na Stawach. Jakość poprawi się też w ujęciach przy ulicach Dietla, św. Gertrudy, Basztowej, Suchy Jar oraz u zbiegu ulic Zawodzie i Szafirowej.

„Obecnie te studnie charakteryzują się niewielką wydajnością oraz złą jakością wody. Po remoncie parametry powinny się znacznie poprawić” – zapowiada Joanna Niedziałkowska, dyrektor ZIKiT. Prace w wymienionych studniach będą polegać na pogłębieniu studni. Ponadto, w celu poprawy jakości wody zostaną wykonane ekrany iłowe oddzielające wody zaskórne i wody z powierzchni terenu od warstw wodonośnych nawierconych podczas pogłębiania. Po wykonaniu wierceń studnie zostaną zdezynfekowane i zostanie pobrana woda do analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych. Wyremontowane zostaną też obudowy studni. Stare kręgi i pokrywy zostaną wymienione na nowe.

Więcej informacji o przetargu na remont ujęć rozpisanym przez ZIKiT można znaleźć na stronie www.zikit.krakow.pl.

źródło: krakow.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj