Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) od 14 marca przez kolejne dwa tygodnie będzie przyjmował wnioski na dofinansowanie budowy lub modernizacji sieci elektroenergetycznej umożliwiających podłączenia nowych źródeł energii wiatrowej.

Z dopłat skorzystają nie tylko producenci i dystrybutorzy energii oraz operatorzy sieci przesyłowych, ale również deweloperzy budujący nowe farmy wiatrowe. Za każdy megawat podłączonej mocy z elektrowni wiatrowej otrzymają 200 tys. zł dotacji, łącznie jednak nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowanych swojej inwestycji.

Zaplanowany budżet programu „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej” wynosi 55 mln zł i został przewidziany na 3 lata. Warunkami otrzymania dofinansowania będzie koszt całkowity inwestycji przekraczający 8 mln zł oraz terminowa realizacja przedsięwzięcia. Inwestycje sieciowe zostaną zakończone do 30 czerwca 2013 r., a podłączenie nowych turbin wiatrowych do Krajowej Sieci Energetycznej (KSE) powinno nastąpić najdalej w ciągu następnych 15 miesięcy.

– Wśród wielu odnawialnych źródeł energii, inwestycje w farmy wiatrowe są obarczone stosunkowo małym ryzykiem i najmniej wymagają wsparcia publicznego. Największą dla nich przeszkodą jest zły stan infrastruktury sieciowej i temu właśnie chcemy zaradzić – mówi Jan Rączka, prezes Zarządu NFOŚiGW. Oprócz nowych przyłączy energetycznych, dofinansowana może być też budowa i rozbudowa: nowych odcinków sieci napowietrznej, rozdzielni mocy, stacji transformatorowo-rozdzielczymi i połączeń między nimi, rezerwowych źródeł energii a także modernizacja sieci polegająca na zwiększeniu dopuszczalnej temperatury pracy.

Środki przeznaczone na ten cel pochodzą ze sprzedaży przez Polskę nadwyżek praw do emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z protokołem z Kioto w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS). Środki te przeznaczane są również  na poprawę zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej, budowę biogazowni rolniczych oraz elektrociepłowni i ciepłowni na biomasę.

źródło: NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj