Selektywna zbiórka zużytych baterii i akumulatorów przez urzędy, szkoły, czy przedszkola będzie możliwością, a nie obowiązkiem – informuje PAP. Ustawodawca chce zachęcić większą liczbę placówek do prowadzenia zbiórki tego typu odpadów.

Warunkiem uczestnictwa w systemie selektywnej  zbiórki baterii i akumulatorów  będzie konieczność wyrażenia zgody przez  zarządzającego daną placówką oraz podpisanie umowy z podmiotem, który będzie dostarczał pojemniki i bezpłatnie odbierał zużyte baterie i akumulatory.

Obecnie pojemniki na zużyte baterie i akumulatory znajdują się głównie (ok. 60% pojemników) w placówkach oświatowych. Tylko od 15 do 20% pojemników ustawiono w obiektach handlu detalicznego. Ta sytuacja ma się zmienić. Zgodnie Art. 52 projektu ustawy o bateriach i akumulatorach, miejscami, w których można będzie zostawić zużyte baterie i akumulatory będą mogły być nie tylko szkoły oraz inne placówki oświatowe, ale także siedziby urzędów i instytucji. Pod warunkiem, że  tego typu placówki będą chciały uczestniczyć w systemie selektywnego zbierania odpadów, które de facto w nich nie powstają.

Placówki, które zdecydują się na tego typu działalność nie będą musiały uzyskiwać jakichkolwiek decyzji administracyjnych. Decyzje administracyjne ws. zbiórki  zużytych baterii i akumulatorów są wymagane w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego tę działalność profesjonalnie.

Źródło: PAP – Samorząd

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj