10 września podczas I Lubuskiego Forum Funduszy Europejskich w Zielonogórskiej Filharmonii nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie Projektu Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry – Etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Funduszu Spójności.

Projekt "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry – Etap II" to kontynuacja dobiegającego właśnie końca przedsięwzięcia "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy". Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych II Etapu Projektu wynosi 90 560 310 PLN, a kwota wsparcia z UE wyniesie 51 866 606 PLN (57,27%).

Projekt dotyczy uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Zielona Góra. Zakres Projektu obejmuje budowę: sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Zielona Góra na os. Kolorowym i os. Jędrzychów – Uczonych; renowacje istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Zielona Góra, oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Racula i Drzonków na terenie Gminy Zielona Góra. Okres realizacji to lata 2009-2011.

Podczas I Lubuskiego Forum Funduszy Europejskich nastąpiło również podpisanie umowy o dofinansowanie dla Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych” wartego ponad 139 mln zł.

źródło: zwik.zgora.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj