W Warszawie Zarząd Oczyszczania Miasta i Straż Miejska przeprowadzają kontrolę umów na wywóz odpadów i ścieków. Sprawdzają zarówno lokatorów domków jednorodzinnych, jak i administracje dużych osiedli.

Inspektor ZOM wraz ze strażnikiem miejskim kontrolują umowę, którą każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest podpisać z wybraną firmą świadczącą w stolicy usługi na odbiór nieczystości stałych i płynnych. Takich firm jest w stolicy ok. stu. Kontrolowane są także ostatnie rachunki za wykonanie tych usług. Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów ustala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy przyjęty 22 czerwca 2006 r. Uchwałą Nr LXXVII/2427/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy.

ZOM uprzedza mieszkańców o planowanych kontrolach, tak by wcześniej w spokoju przygotowali wymagane dokumenty. Osoby, których kontrolerzy nie zastaną dwukrotnie, wzywane są do okazania dokumentów w dzielnicowym Wydziale Ochrony Środowiska. Mieszkańcy nieposiadający umów zobowiązani są do ich zawarcia co sprawdzane jest podczas ponownej kontroli. W takich przypadkach strażnik miejski może wystawić mandat bądź w sytuacji konfliktowej skierować sprawę do sądu.

Kontrole umów mają na celu ograniczenie nielegalnego pozbywania się śmieci. "Wciąż w każdej dzielnicy napotykamy dzikie wysypiska, to efekt nieuczciwego pozbywania się odpadów przez mieszkańców, którzy chcą "zaoszczędzić" na odpłatnym wywozie śmieci ze swoich posesji. W ubiegłym roku skontrolowaliśmy 10 300 nieruchomości. W 997 przypadkach stwierdzono brak umów na wywóz odpadów. Na 3063 nieruchomościach brakowało umów na wywóz odpadów posegregowanych, a w 1702 przypadkach nie posiadano umów na odbiór ścieków" – czytamy w komunikacie na stronie internetowej ZOM.

źródło: zom.waw.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj