12 listopada zawiązana została umowa na wykonanie dokumentacji przedprojektowej i przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn.: “System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów”.

Umowę podpisali: w imieniu Metropolii „Silesia” Piotr Uszok – prezydent Katowic, przewodniczący Zarządu GZM oraz Zbigniew Podraza – prezydent Dąbrowy Górniczej, członek Zarządu GZM, a w imieniu wykonawcy Bogdan Sperski – prokurent firmy SOCOTEC POLSKA.

W wyniku przetargu ogłoszonego na początku 2009 roku przez Górnośląski Związek Metropolitalny, a rozstrzygniętego w październiku 2009 r. wyłoniony został wykonawca dokumentacji. Jest to konsorcjum firm: SOCOTEC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwo Usługowe „POŁUDNIE II” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Wartość zlecenia wyniesie 2.010.438,00 PLN. Konsorcjum ma 455 dni na wykonanie dokumentacji (do 10 lutego 2011 r.).

Efektem prac konsorcjum będzie:
– określenie technologii przetwarzania odpadów komunalnych na terenie Metropolii „Silesia”,
– lokalizacja przyszłych zakładów termicznego przetwarzania odpadów komunalnych,
– ocena oddziaływania na środowisko projektowanego systemu,
– analiza ekonomiczna i propozycja montażu finansowego,
– dokumentacja formalno-prawna,
– wniosek do funduszu spójności o dofinansowanie przedsięwzięcia.

W wyniku przeprowadzonych prac i przygotowania dokumentacji Metropolia „Silesia” będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie projektu systemu gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów w wysokości około 500 mln zł.

źródło: katowice.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj