Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał umowę ze Śląską Izbą Rolniczą o dofinansowaniu przez Fundusz wapnowania gleb kwaśnych i skażonych metalami ciężkimi na terenie województwa śląskiego.

Ustalono, że Śląska Izba Rolnicza otrzyma dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 2 mln zł na zakup i wysiew ponad 26 tys. ton wapna nawozowego na zmniejszenie zakwaszenia gleb na obszarze 8900 ha.

Podstawowym kryterium umożliwiającym skorzystanie z tych środków przez rolników jest posiadanie na terenie woj. śląskiego gleb użytkowanych rolniczo wymienionych w ekspertyzie naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pt. „Opracowanie naukowo-badawcze dotyczące kompleksowego rozwiązania problemu zakwaszania gleb woj. śląskiego spowodowanego przekształceniami antropogenicznymi” oraz posiadanie aktualnego dokumentu wystawionego przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą, potwierdzającego i ustalającego potrzeby ilościowe i jakościowe wapnowania gleb w danym gospodarstwie.

Uzyskanie przez rolników dofinansowania będzie możliwe po podpisaniu indywidualnej umowy cywilno-prawnej ze Śląską Izbą Rolnicza w Katowicach. Będzie ona pośredniczyła w wypłacie ustalonej kwoty wsparcia zakupu wapna nawozowego.

Do maja 2007 roku tego rodzaju pomoc ze środków Funduszu była systematycznie realizowana ale po wejściu Polski do Unii, tego rodzaju pomoc krajowa w rolnictwie została ograniczona. Uznano, że wapnowanie jest typowym zabiegiem agrotechnicznym, a nie związanym z ochroną środowiska. Dopiero na wskutek wspólnych uzgodnień Ministerstw: Rolnictwa i Środowiska stwierdzono, że uzasadnione może być dofinansowanie z funduszy ekologicznych zakupu nawozów wapniowych, o ile działanie to służy ochronie środowiska (tzn. zakwaszenie łączy się z kwaśnymi deszczami lub emisją zanieczyszczeń do atmosfery) i zmierza do przywrócenia stanu gleby do optymalnego poziomu.

Dopiero jednak ekspertyza naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wskazała, że główną przyczyny degradacji chemiczno-biologicznej gleb w woj. śląskim są skutki przemysłowej działalności człowieka. Stało się to podstawą do podjęcia teraz przez WFOŚiGW w Katowicach decyzji o pomocy finansowej na wapnowanie gleb kwaśnych w regionie.

Realizacja zadania zaplanowana jest do 31 stycznia 2012 roku.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj