Cztery nowe farmy wiatrowe przyczynią się do wzrostu zatrudnienia i przychodów okręgu Vaslui w północno-wschodniej Rumunii

GE (NYSE:GE) oraz niemiecki deweloper i właściciel farm wiatrowych spółka Prowind GmbH, działając w ramach joint venture, podpisały umowę z rumuńskim państwowym operatorem sieci wysokiego napięcia – spółką Transelectrica. Umowa dotyczy przyłączenia do sieci 300 megawatów mocy. Podpisanie tej umowy umożliwi dostawcy energii odnawialnej, spółce Prowind, budowę czterech farm wiatrowych w północno-wschodniej części Rumunii.

Umowa ta przewiduje podłączenie przez spółkę S.C. Prowind Windfarm Ivesti S.R.L (PWI) czterech farm wiatrowych należących do joint venture, do nowej podstacji spółki Transelectrica, która budowana jest w pobliżu miejscowości Banca. Nowe farmy powstaną na wzgórzach okręgu Vaslui, słabo zaludnionego obszaru rolniczego znajdującego się w północno-wschodniej Rumunii. Windelcon – rumuńska spółka zajmująca się realizacją projektów energetyki wiatrowej – zajmie się lokalnymi działaniami związanymi z realizacją projektu.

„Nasze projekty farm wiatrowych w okręgu Vaslui przyniosą korzyści pod względem zatrudnienia i wpływów podatkowych okręgu. Przełoży się to na poprawę jakości życia i poziomu usług dostępnych dla jego mieszkańców i firm, jednocześnie wspierając gospodarkę narodową Rumunii i realizację jej celów środowiskowych” – mówi Johannes Busmann, założyciel i właściciel spółki Prowind GmbH.

Do budowy czterech farm wiatrowych powołane zostaną oddzielne spółki celowe, dla których PWI pełnić będzie rolę operatora przyłącza sieciowego.
Ostateczny harmonogram dostarczenia, instalacji oraz rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji turbin GE nie został jeszcze ustalony, ale przewiduje się, że turbiny wiatrowe zostaną dostarczone w drugiej połowie 2012 roku. 


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj