Krakowski Holding Komunalny S.A. otrzymał dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla przedsięwzięcia „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Spójności, projekt „Pomoc techniczna dla sektora środowiska w Polsce”.

Unia Europejska dołoży 75 proc. kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji potrzebnej do budowy krakowskiej spalarni odpadów. Do końca marca 2010 roku pieniądze zostaną wykorzystane na opracowanie m.in. oceny stanu środowiska gruntowo-wodnego oraz warunków geotechnicznych działki przy ul. Giedroycia, programu funkcjonalno-użytkowego, przygotowanie biznes planu finansowania inwestycji, opracowanie systemu identyfikacji wizualnej ekospalarni.

Pod koniec ubiegłego roku ogłoszone zostały przetargi na realizację pięciu elementów projektów. Szczegóły można znaleźć na stronie www.khk.krakow.pl. Na przełomie maja i czerwca tego roku zostanie zrealizowany szósty z elementów, które uzyskały dofinansowanie – konkurs na opracowanie studialnej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej spalarni.

Łącznie na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów KHK SA otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 186.673 EUR, co stanowi 75 proc wartości projektu. Cały projekt to koszt 248.897 EUR.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj