Już za 3 tygodnie, 23 kwietnia, w NFOŚiGW rusza drugi nabór wniosków o unijne dofinansowanie przedsięwzięć dostosowujących polskie przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska.

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o pomoc w finansowaniu swoich inwestycji proekologicznych z bardzo wielu dziedzin – racjonalizacji gospodarki zasobami i odpadami, wdrażania tzw. Najlepszych Dostępnych Technik (BAT), gospodarki wodno-ściekowej bądź odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne.

Do podziału jest nie mniej niż 220 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a dofinansowanie, na drodze konkursowej, przyznaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ, działania 4.2 – 4.4 i -4.6). Najwięcej – 117 mln zł – przewidziano na wdrażanie Najlepszych Dostępnych Technik (BAT), mających służyć spełnieniu wymogów uzyskania pozwoleń zintegorwanych.

O dofinansowanie, pokrywające do 30% kosztów inwestycji, w wysokości do 20 mln zł, oprócz dużych przedsiębiorców mogą występować również małe i średnie firmy, jeśli tylko wartość ich projektów przekracza 8 mln zł – jest to warunek stawiany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wszystkim podmiotom z kategorii MŚP chcącym uzyskać dofinansowanie w ramach programów operacyjnych zarządzanych na poziomie ogólnokrajowym.

NFOŚiGW, w trosce o potencjalnych wnioskodawców, zdecydował się zastosować 2-etapową procedurę składania wniosków, która z dużym powodzeniem sprawdziła się nie tylko w Funduszu, ale od lat stosowana jest już w wielu instytucjach z innych krajów UE. Przedsiębiorcy składają najpierw bardzo krótkie, wstępne wnioski, na podstawie których NFOŚiGW szybko rozstrzyga czy dany projekt kwalifikuje się do wystąpienia o ten rodzaj pomocy. Informując o tym w ciągu kilku tygodni, oszczędza wielu wnioskodawcom wielomiesięcznego opracowywania pełnej dokumentacji projektów.

W lipcu 2008 roku zakończył się pierwszy nabór wniosków, w ramach którego właśnie teraz wyłaniane są projekty, na które w ciągu najbliższych tygodni będą podpisywane umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie. Listy tych inwestycji, po zatwierdzeniu, są niezwłocznie udostępniane na stronie internetowej Funduszu. W latach 2007-2013 Polska może liczyć na finansowe wsparcie tego rodzaju inwestycji w ramach POIiŚ w kwocie 200 mln €.

Nabór wniosków wstępnych, będzie trwał od 23 kwietnia do 18 maja 2009, zaś na składanie właściwych wniosków o dofinansowanie przedsiębiorcy będą mieli czas do 20 lipca 2009.

Niemal równolegle, NFOŚiGW będzie też prowadził nabór wniosków o refundację kosztów świeżo wdrożonych systemów zarządzania środowiskowego (ISO 14001, EMAS) lub uzyskania certyfikowanych eko-znaków, co również wchodzi w skład przedsięwzięć proekologicznych przewidzianych do finansowania w ramach IV priorytetu POIiŚ.
 
17 kwietnia w siedzibie NFOŚiGW odbędzie się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania z POIiŚ na inwestycje dostosowujące ich firmy do wymogów ochrony środowiska.

***
Szczegółowe informacje można uzyskać w Departamencie Przedsięwzięć Strukturalnych NFOŚiGW (022 45 90 469, strukturalne@nfosigw.gov.pl) oraz na stronie internetowej Funduszu: www.nfosigw.gov.pl (IV Priorytet).

źródło: NFOŚiGW


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj