Na realizację Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007-2013 zostanie przeznaczonych 173,8 mln euro.

Rozpoczynają się właśnie konkursy o rozdział tych środków. W ich przygotowaniu uczestniczy, jako instytucja pośrednicząca, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Realizację Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze”  zainicjują konkursy projektów w ramach Działania 3.3 „Wsparcie ochrony środowiska”. Krąg firm i instytucji mogących uzyskać dofinansowanie w jego ramach jest szeroki. Starać się o nie mogą jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, placówki naukowe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, a także jednostki Lasów Państwowych oraz zarządcy dróg i linii kolejowych. Dla nich WFOŚiGW organizuje szkolenie, które odbędzie się w środę 27 lutego o godz. 9 w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zostaną na nim przedstawione zasady zgłaszania wniosków oraz kryteria obowiązujące przy ich rozpatrywaniu.

W tym roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wpłynęła rekordowa liczba wniosków o dofinansowanie. Jest ich 570, a łączna wartość pomocy, którą chcą uzyskać inwestorzy, a są nimi w zdecydowanej większości wielkopolskie samorządy,  wynosi  580,2 mln zł. Wzrasta również wartość wsparcia udzielanego przez WFOŚiGW. W roku ubiegłym wyniosło ono 156,1 mln zł, natomiast wartość planowanej pomocy w roku 2008 określono wstępnie na 183,8 mln zł.

źródło: WFOŚiGW w Poznaniu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj