Zastrzeżenia UOKiK wzbudziły praktyki stosowane przez gminy Ornontowice oraz Mierzęcice z województwa śląskiego. Obie arbitralnie określiły wysokość bonifikaty, jaką może otrzymać odbiorca w przypadku dostarczenia wody o pogorszonej jakości.

W takiej sytuacji mógł liczyć na rachunek niższy tylko o 10 proc. należności za wodę dostarczoną w okresie trwania zakłócenia. Rekompensata jednak powinna odpowiadać poniesionym niedogodnościom – nie może być z góry określona.

Gmina Ornontowice ponadto zastrzegała, że m.in. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie wody i odprowadzanie ścieków w przypadku braku zasilania energetycznego. Zgodnie z prawem, przerwy mogą wystąpić także z winy przedsiębiorcy – w takiej sytuacji klient powinien mieć szansę na odszkodowanie.

Prezes Urzędu uznała, że obie gminy nadużyły pozycji dominującej. Gmina Mierzęcice zobowiązała się do zmiany praktyki, gmina Ornontowice przeciwnie – Prezes UOKiK nałożyła na nią karę 2067 zł. 

Postępowanie antymonopolowe przeciwko gminie Ornontowice zostało wszczęte w październiku ubiegłego roku, a przeciwko gminie Mierzęcice – w grudniu.

źródło: UOKiK


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj