Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił o wszczęciu postępowania dotyczącego manipulowania wskaźnikami emisji spalin w samochodach marki Volkswagen. Na polski rynek trafiło aż 140 tys. pojazdów, w których ilość emitowanych szkodliwych substancji mogła zostać zafałszowana.

Postępowanie będzie dotyczyć możliwego naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w głośnej ostatnio aferze manipulowania wynikami emisji spalin przez samochody niemieckiego producenta z silnikiem diesla. Urząd poinformował o tym Ministrów Środowiska oraz Infrastruktury i Rozwoju na środowym spotkaniu zespołu powołanego przez Ministra Środowiska – Macieja Grabowskiego.

– Sprawa Volkswagena jest ważna, bezprecedensowa i dotyka dużej liczby użytkowników samochodów – zarówno  konsumentów jak i przedsiębiorców w Polsce i w całej Unii Europejskiej. Kwestionowane działania mogą wiązać się z naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów, przestrzeganiem norm środowiskowych oraz technicznych – pisze na swojej stronie UOKiK.

Działania na szczeblu krajowym i UE wymagają koordynacji. W ostatnich dniach toczą się intensywne konsultacje na poziomie krajowym i unijnym – w Polsce koordynuje je Minister Środowiska.

Na spotkaniu, które odbyło się 7 października omówiono m.in. odpowiedź Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. na pytania Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Volkswagen Group Polska potwierdził wprowadzenie na polski rynek prawie 140 tys. pojazdów z silnikami manipulującymi poziomem emisji spalin.

W związku z tym, Prezes UOKiK poinformował Ministra Środowiska oraz Ministra Infrastruktury i Rozwoju o tym, że planuje w najbliższych dniach wszcząć postępowanie wyjaśniające w sprawie Volkswagen Group Polska. W trakcie postępowania wyjaśniającego UOKiK będzie ściśle współpracował z Transportowym Dozorem Technicznym i Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska.

Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dalszym ciągu oczekują na konkretne propozycje działań naprawczych ze strony przedsiębiorcy.

Przedstawiciele MŚ, MIiR oraz UOKiK przedyskutowali problem nadmiernych elastyczności w procesie badań homologacyjnych i sposób w jaki te badania powinny odzwierciedlać rzeczywiste warunki drogowe. Wszystkie powyższe kwestie będą prezentowane na zbliżających się posiedzeniach Rady ds. Transportu, Telekomunikacji, Energii oraz Rady ds. Środowiska Unii Europejskiej.

Każdy, kto podejrzewa, że wyniki emisji spalin jego samochodu mogły zostać zafałszowane, może to sprawdzić pod tym adresem.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj