O tym, że warto wspierać działania na rzecz rozwoju tzw. urban farming przekonują przedstawiciele organizacji Green Cross Poland inaugurując program pt. „Nasz ogród społeczny”. Kampania ma na celu promocję wszelkich inicjatyw związanych z uprawą roślin jadalnych w mieście.

Nietrudno zauważyć, że w polskich miastach jest coraz więcej dróg, parkingów i zwartej zabudowy, a coraz mniej powierzchni terenów zieleni. Warto to zmienić. – Dzięki kampanii pt. „Nasz ogród społeczny” chcemy pokazać, że również na silnie zurbanizowanych terenach możemy być blisko natury i siebie, czerpać z tego radość – mówi Dominika Kulczyk, założycielka Green Cross Poland. Głównym celem projektu jest tworzenie ogrodów społecznościowych na terenie Polski poprzez aktywne materialne i merytoryczne wspieranie lokalnych społeczności.

O tym, że miejski krajobraz w Polsce jest zaniedbany przekonują niepokojące dane. Według normy Światowej Organizacji Zdrowia obszar pokryty zielenią powinien zajmować 50 m2 na jednego mieszkańca aglomeracji. Tymczasem przykładowo w Bydgoszczy (najlepiej wypadającej pod tym względem) jest to 36 m2, a w Szczecinie zaledwie 9,2 m2.

Połączenie zieleni z architekturą

Projekt „Nasz ogród społeczny” rozpocznie się od programu pilotażowego, do którego zostało zaproszonych osiem polskich miast: Warszawa, Kraków, Wrocław, Częstochowa, Płock, Bytom, Zabrze oraz Łódź. W ramach pilotażu jeszcze tej wiosny powstaną pierwsze ogrody społecznościowe. Został utworzony też portal ogrodyspoleczne.org, gdzie będzie można pozyskać wiedzę z zakresu partycypacji, planowania przestrzeni i miejskiego ogrodnictwa. Wszyscy zainteresowani znajdą tu m.in. słownik pojęć, porady jak zacząć, jak pozyskać finansowanie. Na portalu będzie też możliwość zadania pytania ekspertowi, a także zapoznania się z biblioteką inspirujących przykładów urban farming ze świata i z Polski. Ponadto zostanie uruchomiony konkurs „Nasz ogród społeczny”, w którym przyznawane będą ogólnopolskie granty na stworzenie ogrodu społecznego.

Grupy sąsiedzkie biorące udział w programie będą mogły starać się w jego ramach o różne rodzaje i sposoby wsparcia. Będą one dotyczyły nie tylko kwestii ogrodniczych ale też tych związanych z budowaniem dialogu sąsiedzkiego, czy wspieraniem działania liderów lokalnych. Każda grupa będzie miała szansę otrzymać kilka różnych pakietów świadczeń na różnych etapach działania ogrodu. Pakiety będą przyznawane przez organizatora za pomyślne wykonywanie ogłoszonych zadań o charakterze partycypacyjnym (np. zdobądź podpisy 15 osób chcących założyć z Tobą ogród społeczny). Każda lokalna społeczność, której ogród zostanie zakwalifikowany do programu urban farming otrzyma tzw. pakiet startowy miejskiego ogrodnika. Znajdą się w nim nasiona i cebule roślin podstawowe narzędzia ogrodnicze oraz wskazówki z zakresu ogrodnictwa i organizacji przestrzeni.

Do współpracy organizator zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe, instytuty oraz środowisko biznesu, które mają już doświadczenie w działaniach na rzecz partycypacji społecznej lub chciałyby się w nie włączyć.

Honorowy patronat nad programem objął Minister Środowiska. Partnerami kampanii są: Sociopolis.pl, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, Fortum, SKANSKA, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, Instytut Best Place, portal Zmieńmy.to.

Czytaj więcej

Skomentuj