Za 14,6 mln zł URSUS nabył od spółki POL-MOT Holding 36,1% udziałów w kapitale zakładowym spółki Bioenergia Invest. Po dokonanej transakcji posiada już 100% jej akcji.

Bioenergia Invest jest jednym z pierwszych i największych producentów biomasy rolnej w Polsce. Z wyceny opracowanej dla spółki przez niezależną firmę audytorską na potrzeby transakcji wynika, że na dzień zawarcia umowy wartość spółki określana jest na poziomie przewyższającym 40 mln zł.

URSUS idzie w OZE

W ostatnich latach URSUS konsekwentnie zwiększał udziały w Bioenergia Invest wraz z jej rozwojem i realizacją kolejnych projektów kluczowych dla Grupy URSUS. Transakcja dokonana przez Zarząd spółki tuż przed świętami Bożego Narodzenia jest konsekwencją przyjętej strategii w zakresie rozwoju w szeroko pojętej branży rolnej, zwłaszcza w jej perspektywicznych i ekologicznych obszarach oraz służy konsolidacji w grupie podmiotów o istotnym znaczeniu dla jej dalszego rozwoju.

– Bioenergia Invest to jeden z podmiotów o kluczowym znaczeniu przy rozwoju energii odnawialnej realizowanej w ramach Grupy URSUS. Przejęcie pełnej kontroli kapitałowej nad spółką pozwoli na szybszą realizację perspektywicznych i kluczowych projektów z obszaru biomasy oraz rozwoju w szeroko pojętej branży rolnej – powiedział Karol Zarajczyk, prezes Zarządu URSUS.

Obecnie Bioenergia Invest posiada 21  linii do brykietowania oraz peletowania słomy i siana, zlokalizowanych na rolniczych obszarach Polski. Każda z tych linii stanowi mobilne miniprzedsiębiorstwo dostarczające biomasę do celów przemysłowych stosowaną w profesjonalnej energetyce. Technologię produkcji biomasy oraz jej parametry ustalono według zapotrzebowania określonego przez największe w Polsce elektrownie. Nowe linie produkcyjne mają wydajność do 1000 ton brykietu lub 600 ton peletu miesięcznie.

??????????????????????????????????????

Perspektywy rozwoju

Bioenergia Invest do końca roku obrotowego będzie realizowała wypracowaną przez Zarząd strategię rozwoju spółki. Podstawowymi założeniami przyjętej strategii jest umacnianie pozycji na rynku biomasy poprzez: rozwój sieci zakładów produkcyjnych w kraju i zagranicą, wdrożenie nowej technologii peletowania słomy, uruchomienie produkcji biomasy na Węgrzech, zagospodarowanie pozostałości z przerobu produktów przemysłu zbożowego, a także realizację dostaw do innych elektrowni bądź elektrociepłowni w Polsce.

Bioenergia Invest w ramach rozwoju technologicznego linii produkcyjnych, prowadzi ze spółką URSUS ścisłą współpracę związaną z wdrożeniem skutecznej, wydajnej i oszczędnej technologii produkcji peletu na skalę przemysłową. Prowadzone przez URSUS i Bioenergia Invest testy nowego granulatora wykazały skuteczność nowej technologii. Od początku 2015 r. nowa technologia została wdrożona do procesu produkcji biomasy.

Spółka prowadzi działania na rzecz pozyskania alternatywnych wobec elektrowni odbiorców biomasy oraz analizuje możliwości poszerzenia działalności o pozyskiwanie energii ze źródeł OZE. Biomasa to jedno z najstarszych oraz najczęściej obecnie wykorzystywanych odnawialnych źródeł energii. Polski Krajowy Plan Działań w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych przewiduje, iż do 2020 r. produkcja energii z biomasy wzrośnie o ponad 30%. W związku z powyższym firma spodziewa się w kolejnych okresach istotnego wzrostu sprzedaży tego surowca do celów energetycznych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj