Stopień wywiązywania się wojewodów i jednostek samorządu terytorialnego (w sumie 76 podmiotów) z obowiązku udostępniania informacji publicznej w latach 2003-2005 zbadała Najwyższa Izba Kontroli. Ogólna ocena tej działalności jest pozytywna, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, polegających na niepełnej lub opieszałej realizacji przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zdaniem NIK-u, żadna z kontrolowanych jednostek nie zamieściła w BIP-ie całości wymaganych ustawą danych. Izba negatywnie oceniła uchylanie się 46 z 62 skontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego od publikacji na stronach podmiotowych BIP oświadczeń o działalności gospodarczej i informacji o zatrudnieniu w podmiotach samorządowych małżonków funkcjonariuszy samorządowych. Oświadczenia majątkowe funkcjonariuszy opublikowały tylko 44 jednostki (71%). Zobowiązane jednostki zaniedbywały prowadzenie internetowych wykazów informacji o stanie i ochronie środowiska: tylko dwie na 21 posiadały pełne bazy danych, a wykazy informacji prowadziły 53 z 75 jednostek (71%), lecz nieregularnie i w zróżnicowanej formie. Aż w 27 urzędach (11 gmin, dwa starostwa, sześć urzędów marszałkowskich i osiem wojewódzkich) zarządzono opłaty za udostępnianie informacji. Faktycznie jednak opłaty takie pobierało 14 jednostek.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj