Komitet Stały Rady Ministrów przyjął wczoraj projekt założeń do ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. Jak zapowiada resort środowiska, który przygotował projekt, celem ustawy ma być usprawnienie gospodarki odpadami w kraju.

We wszystkich krajach Unii Europejskiej, z wyjątkiem Polski i Węgier, obowiązuje system, który na gminę nakłada obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi. Przygotowany przez ministra środowiska projekt w jednym z wariantów umożliwia gminie przejęcie obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi w drodze uchwały rady gminy. Radzie Ministrów zostanie przedłożony również wariant zakładający przejęcie przez gminy gospodarki odpadami wraz z wejściem w życie przepisów ustawy.

Co to oznacza dla mieszkańców? W gminach, w których już wprowadzono zarządzanie odpadami komunalnymi przez samorząd wyeliminowano porzucanie odpadów np. w lasach czy spalanie śmieci w domowych piecach. Obniżone także zostały stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów (przykładowo: wcześniej 18-30 zł/osoba/miesiąc, a po przejęciu władztwa 4,8-10zł/osobę/miesiąc). Wzrasta też ilość odbieranych odpadów komunalnych (od 30 do 50%), co jest konsekwencją zaprzestania nielegalnego pozbywania się odpadów.

– Samorządy już w tej chwili dostarczają nam wodę, odprowadzają ścieki, prowadzą szkoły dla naszych dzieci. Teraz będą miały możliwość sprawniejszego przejęcia zarządzaniem odpadami komunalnymi – podkreśla minister środowiska Andrzej Kraszewski.

Obowiązująca dotychczas ustawa zakłada m.in. konieczność przeprowadzania referendum w gminie, która chciałaby przejąć odpowiedzialność za gospodarowanie śmieciami z naszych domów. W praktyce jest to mechanizm bardzo trudny do zastosowania, ze względu na jego koszty i problemy z frekwencją w referendum.

źróło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj