Opublikowane zostało sprawozdanie sejmowych Komisji Ochrony Środowiska, zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Sprawozdanie to (Druk Sejmowy nr 4097) zawiera projekt ustawy, który zostanie skierowany do rozpatrzenia w II czytaniu na plenarnym posiedzeniu Sejmu.

Tekst sprawozdania mozna pobrać tutaj.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj