Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (ucpg). Zawiera on m.in. niektóre zmiany zapowiedziane przez wiceministra Jacka Ozdobę w pakiecie “Czystość Plus”.

Projekt będzie zawierał m.in. szereg usprawnień dla systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, którego celem jest m.in. ustabilizowanie kosztów jego funkcjonowania – podaje Ministerstwo Klimatu.

– Z uwagi na fakt, że część zmian należy wdrożyć w bieżącym roku rozwiązania w ramach programu będą procedowane w ramach dwóch projektów ustaw, dzięki czemu możliwe będzie efektywniejsze ich uzgadnianie i szybsze wdrożenie – dodają przedstawiciele resortu.

W uzasadnieniu projektu nowelizacji czytamy, że zmiany w ucpg powstały “z konieczności wsparcia jednostek samorządu” i w celu “poprawy sytuacji na krajowym rynku gospodarki odpadami komunalnymi”.

W szczególności chodzi o zagwarantowanie osiągnięcia ustawowo nałożonych na gminy poziomów recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, obniżenie kosztów funkcjonowania i usprawnienia gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, ułatwienia dostępu do instalacji przetwarzających odpady komunalne.

Pełną treść projektu nowelizacji ucpg prezentujemy poniżej:

Czytaj więcej

Skomentuj